Iberis sempervirens - Ondo zainduta, ureztatuta baina ito gabe, loretsu izango duzun landarea.

Iberis sempervirens

Ondo zainduta, ureztatuta baina ito gabe, loretsu izango duzun landarea.