Crassula ovata - Neguan loratzen duen landarea.

Crassula ovata

Neguan loratzen duen landarea.